yikeweiqi
close
棋比赛

更正后的本次霸王赛竞猜结果公告

更正后的本次霸王赛竞猜结果公告

如封面,趁着上周日霸王赛的大好时机我们把人机大战的大奖蛤碁石现场颁发给了上一次的幸运中奖者赵晓峰(CGF05803)弈友,颁奖的依然是我们敬爱的假日基金会常务理事长彭学军先生。

首先向各位弈友致歉,由于小编老眼昏花,在统计名单时不慎遗漏多名猜中结果弈友,所幸谨慎的给竞猜公告设置了公示期,现重新公布猜中名单。此外还有弈友犀利指出本次霸王赛第一局的棋谱没有收完单官但是却显示白胜3目半,小编确认后发现确实是直播员少摆余下手数。鉴于存在单劫没摆,因此本次竞猜十位组数结果无效,临时改为以3月21日倡棋杯柯洁一局手数(以弈客公布的棋谱为最终结果)除以组数的余数决定,而个位数已由本次霸王赛最后一局末位手数确定为1,因此剩下还有七位弈友有机会角逐最终大奖,敬请各位关注倡棋杯柯洁一局赛果。

3月21日下午16:00更新:在刚刚结束的倡棋杯16进8比赛中,唐韦星执白222手中盘击败柯洁,这样222除以7余5,要先行恭喜51位猜中本次霸王赛的胡旭(CGF32415)弈友,当然还先得公示一天,看看还有没有别弈友提出问题。


本次所有猜对结果的实名用户按竞猜顺序重新列队如下:

1    孙韩    2    3/16/2016 20:22:26
2    章彤    2    3/16/2016 20:25:14
3    孙嘉    2    3/16/2016 20:26:01
4    黄志强    2    3/16/2016 20:29:29
5    贾庆睿    2    3/16/2016 20:34:35
6    罗晓华    2    3/16/2016 20:38:39
7    赖朝青    2    3/16/2016 20:41:43
8    王中良    2    3/16/2016 20:43:28
9    钟桂    2    3/16/2016 20:45:58
10    梁敬弘    2    3/16/2016 20:52:23
11    孙振华    2    3/16/2016 20:52:54
12    王敏    2    3/16/2016 20:59:34
13    吴川江    2    3/16/2016 20:59:39
14    王敏    2    3/16/2016 21:00:11
15    卢犇    2    3/16/2016 21:04:12
16    傅成昱    2    3/16/2016 21:17:41
17    吴士晨    2    3/16/2016 21:24:57
18    温栢雄    2    3/16/2016 21:26:25
19    羊黎    2    3/16/2016 21:41:03
20    王琤    2    3/16/2016 21:56:35
21    张木水    2    3/16/2016 21:59:06
22    东王    2    3/16/2016 22:00:43
23    张大申    2    3/16/2016 22:04:47
24    李卫军    2    3/16/2016 22:22:43
25    彭学军    2    3/16/2016 22:34:21
26    李辉    2    3/16/2016 22:36:52
27    朱斌    2    3/16/2016 22:58:16
28    吴国治    2    3/16/2016 23:15:49
29    周玥    2    3/16/2016 23:21:19
30    雒小虎    2    3/16/2016 23:30:45
31    孙涛    2    3/16/2016 23:37:11
32    黄青松    2    3/16/2016 23:37:54
33    齐飞    2    3/17/2016 00:18:54
34    赵德忠    2    3/17/2016 00:27:44
35    段知非    2    3/17/2016 00:51:11
36    于淼    2    3/17/2016 00:55:19
37    林鹏    2    3/17/2016 03:04:38
38    项小俊    2    3/17/2016 04:34:52
39    郑佳鹏    2    3/17/2016 05:44:07
40    张墨飞    2    3/17/2016 06:16:16
41    杨明松    2    3/17/2016 06:57:18
42    李从波    2    3/17/2016 07:03:02
43    陈季    2    3/17/2016 07:08:10
44    季建峰    2    3/17/2016 08:16:48
45    陈代月    2    3/17/2016 08:39:05
46    龚晓禹    2    3/17/2016 08:43:10
47    李明发    2    3/17/2016 08:43:55
48    张兴宇    2    3/17/2016 08:56:17
49    蒋戬    2    3/17/2016 09:16:55
50    房进华    2    3/17/2016 09:26:04
51    胡旭    2    3/17/2016 09:43:05
52    张成敏    2    3/17/2016 10:57:51
53    徐怀东    2    3/17/2016 13:02:26
54    张文硕    2    3/17/2016 13:37:39
55    周涛    2    3/17/2016 14:48:07
56    朱沈甸    2    3/17/2016 16:09:44
57    郭文峰    2    3/17/2016 17:11:18
58    李剑    2    3/17/2016 17:28:57
59    卞启元    2    3/17/2016 19:04:22
60    薛钟权    2    3/17/2016 19:22:37
61    蔡琼    2    3/17/2016 19:24:28
62    李翀洵    2    3/17/2016 19:57:47
63    朱浩天    2    3/17/2016 20:50:49
64    陈军    2    3/17/2016 22:44:33
65    孙利民    2    3/17/2016 23:07:49
66    钱隽    2    3/18/2016 00:03:15
67    黎维升    2    3/18/2016 00:07:02
68    张世聪    2    3/18/2016 01:52:45
69    董海涛    2    3/18/2016 01:57:21
70    李志栋    2    3/18/2016 02:44:01

所有上述猜中本次三番棋结果的弈友,都可加小编微信kkndruby(注意备注“弈客领奖”四个字作为通关密码)领取《叶问3》电影兑换券1张,鉴于人机大战发放兑换券时有弈友出现部分兑换失败和提示兑换码过期的灵异现象,在此小编还特地自己尝试了一遍兑换流程,发现可以兑换使用,在此对兑换出错的弈友表示抱歉,但由于仅仅是图个乐儿的安慰奖,还请轻松对之。


当然所有来加微信的领奖弈友请自觉发送身份证正面照验明正身。


兑换码使用方式直接贴在下方,请领取后自行按照步骤操作。想要兑换码的可以行动起来了,再次向各位弈友尤其是上期被遗漏的弈友们致以诚挚歉意!

本公告重新启动公示时序,公示时间至3月22日晚20点。