yikeweiqi
close
每日一型20160324

白先 实战常见局面 有没有破袭黑空的手段?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1夹试应手,黑2立不肯退让,对此白3二路托绝妙!黑4扳最强,白5断后,黑左右两边已无法两全,请棋友们自行验证~