yikeweiqi
close
每日一型20160513

白先 经典的死活题 如何破掉黑下面的眼位呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1点正中黑棋要害,黑2跳最具迷惑性,对此白3尖后再白5断巧妙,最后白7送吃后形成“倒脱靴”杀黑!