yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 非常经典有趣的一道题 该如何做活呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1弯,白2点是,黑3冷静自粘是盲点!白4提,无奈黑5再做眼,此时白因怕接不归无法杀黑。