yikeweiqi
close
每日一型20160530

白先 实战常型 角上白棋消劫后该如何如何追究黑棋外围薄弱的防线呢?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

白1靠妙手!黑2只能打,白3扳后,黑棋外势已经支离玻碎。