yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 找到第一手后还需计算白棋最强的抵抗

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1点是要点!白2并时,黑3断强硬,白4挡,黑5打后,再黑7冲出破掉白棋上方眼位,白已无法做活。