yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 头绪繁多 需要仔细计算

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1冲,黑3并,然后再黑5托是好次序,白6粘扩大眼位,黑7挤要点!白8立,黑9扑后再黑11点入,白已无法做活。