yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 白角棋型薄弱 黑该从何处动手?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1虎,然后黑3打冷静!白4打时,黑5一路提不让白在角部做活,白6长,黑7,9,11一路翻打渡回,白角已无法做活。