yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 这里有非常不易发现的杀棋手段

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挤是难以想到的鬼手!白2粘,黑3夹入,白4立,黑5长后再黑7一路尖巧妙!以下进行至黑11,白无法做活。