yikeweiqi
close
艺探索

难题精选

难题精选

黑先 如何干净利落地破掉白棋的眼位?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1小飞冷静!白2,4冲断顽抗,黑5挤巧妙,白6粘扩大眼位,黑7长入,白被净杀。