yikeweiqi
close
每日一型20160725

黑先 对杀问题 下面黑3子只有三气 如何杀死中腹白数子?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1挖是棋型的要点!白2打吃,黑3再多送一子绝妙!白4粘,黑5打,黑7贴后成功快一气杀白。