yikeweiqi
close
每日一型20160810

黑先 对杀问题,黑棋3气对白棋4气,如何才能反败为胜?

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1尖是此型的要点!以下不管白棋如何抵抗,黑都将快一气杀白,请棋友们自行验证。