yikeweiqi
close
艺探索

每日死活精选20161007

每日死活精选

黑先 杀棋需要非常精确的次序

华丽的答案分割线

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

————————

正解.jpg

黑1一路托绝妙!白2打无奈,黑3粘,白4扩大眼位抵抗,黑5,7夹后粘次序精确,待白8粘后,黑9扑,再黑11打,黑13团一气呵成,成功聚杀白棋。